DECLARACION D'ACCESSIBILITAT

Les pàgines d'aquest lloc web compleixen la marca AAA segons la Norma UNE 139803:2004 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C. Tots els requisits de Prioritat 1, Prioritat 2 i Prioritat 3 han estat comprovats amb una anàlisi manual de l'accessibilitat a través de diferents eines semiautomàtiques, agents d'usuari i ajudes tècniques per l'equip d'auditors especialitzats de Technosite (Grup Fundosa).

Amb la intenció de millorar nostre lloc web, CENTAC posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic informacion@centac.es, per a recollir qualsevol dubte o suggeriment sobre l'accessibilitat del lloc web de CENTAC.

A causa de la naturalesa interactiva de la pàgina web de CENTAC, on els visitants poden interactuar amb l'organització a través de fòrums i blogs, CENTAC no pot assegurar un nivell d'accessibilitat total en aquests continguts. Per aquest motiu, posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic información@centac.es, per a recollir qualsevol dubte o suggeriment sobre l'accessibilitat del lloc web de CENTAC.

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE