NORMES TÈCNIQUES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris pellentesque dictum aliquet. Sed mattis, elit a pellentesque imperdiet, libero orci hendrerit nunc, sed suscipit risus leo ut justo.

La normalització és una eina imprescindible per al desenvolupament industrial i comercial d’un país. Permet millorar el disseny, la fabricació de productes i la prestació de serveis, augmentant la competitivitat i consolidant els productes fabricats sota el respecte a les normes tècniques.

La fabricació de productes de suport, com tots els processos tecnològics i industrials, requereix unes exigències tècniques i funcionals per tal que els productes obtinguts siguin eficaços. Aquestes condicions han d’estar basades en el coneixement, el resultat de l’experiència i el desenvolupament tecnològic, i en la seva elaboració hi han d’estar implicades totes les parts: la indústria, els usuaris, els professionals, etcètera.

Per aquest motiu, queda patent la necessitat d’elaborar normes i estàndards per tal que el teixit productiu avanci en el disseny de productes i de serveis, emparant-se en unes normes que garanteixin un resultat òptim i una posada en el mercat exitosa.

  • La normalització internacional que estableix el marc global d’estàndards aplicables a les tecnologies d’accessibilitat procedeix de l’Organització Internacional de Normalització, ISO (www.iso.org(Nova finestra)). Malgrat que existeixen diferents normes en l’àmbit de les tecnologies de la salut i rehabilitació, el principal referent en tecnologies accessibles és la nova norma UNE-EN-ISO 9999:2007.
  • La normalització europea en matèria d’accessibilitat s’ha desenvolupat a través de mandats de la Comissió Europea als organismes de normalització europeus: el Comitè Europeu de Normalització, CEN (www.cen.eu/cenorm/homepage.htm(Nova finestra)), el Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica, CENELEC (www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm(Nova finestra)) i l’Institut Europeu de Normes de Telecomunicació, ETSI (www.etsi.org(Nova finestra)).
  • La normalització nacional. El Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques, CEAPAT (www.ceapat.org(Nova finestra)) recull la normativa tècnica sobre accessibilitat i productes, en base a l’organisme responsable de la normalització a Espanya, AENOR (www.aenor.es(Nova finestra)).

En general, poden destacar-se dos aspectes relatius a la normalització a Espanya:

  • Es necessiten normatives més pragmàtiques que incentiven les empreses a considerar i a emprar els criteris d’accessibilitat en els seus desenvolupaments.
  • És necessari abordar els factors humans (psicofísics, capacitats o discapacitats, aspectes cognitius i altres de més emocionals, com els gustos o les preferències) que influeixen en el desenvolupament d’un sistema.

El següent document completa l’anàlisi de la normalització i l’homologació de productes.

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE