QUI SOM

El CENTAC és un centre dedicat a promoure el desenvolupament de les tecnologies d'accessibilitat en els àmbits empresarial, industrial i de serveis, amb la finalitat de facilitar l'accés a elles i millorar la qualitat de vida dels majors, les persones amb discapacitat i les seves famílies

Sede del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad

El CENTAC és un centre dedicat a promoure el desenvolupament de les tecnologies de l’accessibilitat en els àmbits empresarial, industrial i de serveis, amb la finalitat de facilitar-hi l’accés i de millorar la qualitat de vida de:

  • Les persones grans
  • Les persones amb discapacitats
  • Els seus familiars

La constitució del CENTAC s’inscriu en el marc de les polítiques d’integració i igualació dels drets de totes les persones, amb independència de la seva condició física i social. Aquestes polítiques han estat empreses pels diferents governs d’Espanya en els últims anys.

El CENTAC és una iniciativa conjunta de:

  • La Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat.
  • El Reial Patronat sobre Discapacitat.
  • La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

La seva posada en marxa i gestió ha estat encomanada a l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO).

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE