QUÉN SOMOS

O CENTAC é un centro dedicado a promover o desenvolvemento das tecnoloxías de accesibilidade nos eidos empresarial, industrial e de servizos, co fin de facilitar o acceso a elas e mellorar a calidade de vida dos maiores, as persoas con discapacidade e as súas familias.

Sede del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad

O CENTAC é un centro dedicado a promover o desenvolvemento das tecnoloxías da accesibilidade nos eidos empresarial, industrial e de servizos, co obxectivo de facilitar o acceso a elas e mellorar a calidade de vida de:

  • As persoas maiores
  • As persoas con discapacidade
  • As súas familias

A constitución do CENTAC inscríbese no marco das políticas de integración e igualación dos dereitos de todas as persoas, independentemente da súa condición física e social. Estas políticas foron emprendidas polos distintos gobernos de España nos últimos anos.

O CENTAC é unha iniciativa conxunta de:

  • A Secretaría de Estado de Servizos Sociais, Familias e Discapacidade.
  • O Real Patronato sobre Discapacidade.
  • A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

A súa posta en marcha e xestión foi recomendada ao Instituto Nacional das Tecnoloxías da Comunicación (INTECO).

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE